Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Lema w Bibicach działa przez 12 miesięcy w roku, od pon. do pt. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),  w godz. 7.00-18.30. Placówka funkcjonuje w systemie jednozmianowym, a liczebność poszczególnych klas wynosi maksymalnie 18 osób. 
Statut Szkoły dopuszcza możliwość odpracowania wybranych dni roku kalendarzowego (np. 2 maja) w jedną z sobót wskazanych przez dyrektora. Informacja o szczegółach organizacji danego roku szkolnego podawana jest do wiadomości Rodziców podczas wrześniowych spotkań z wychowawcami klas.HARMONOGRAM DNIA.


1.    Nauczanie zintegrowane (klasy I-III):

Godz.

Rodzaj zajęć

7-8

Schodzenie się dzieci; zajęcia w świetlicy szkolnej; ew. zajęcia dodatkowe

8-15

Programowe zajęcia dydaktyczne z przerwami (w tym 15-minutowa przerwa na II śniadanie i min. godzinna przerwa na zabawy plenerowe i posiłek obiadowy)

15-17

Zajęcia pozalekcyjne; terapia logopedyczna; praca z psychologiem

15-18.30

Zajęcia w świetlicy szkolnej; podwieczorek; gry i zabawy plenerowe

 

Strefa nauczania zintegrowanego znajduje się na osobnym piętrze budynku szkolnego, z dostępem do biblioteki i czytelni multimedialnej, pracowni językowej i komputerowej, jadalni i świetlicy szkolnej. Uczniowie – w miarę potrzeb – korzystają także z pozostałych pomieszczeń w szkole, w tym z sali sportowej, pracowni muzycznej, plastycznej i przyrodniczej oraz z gabinetu psychologa, pedagoga i logopedy.
Zajęcia podstawowe rozpoczynają się o godz. 9 i trwają do godz. 15, przy czym większość czasu dzieci z klas I-III spędzają pod opieką wychowawcy - nauczyciela nauczania poczatkowego. Ponadto, z podstawy programowej nauczania zintegrowanego wyodrębnione zostały treści z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, językowej i informatycznej – zajęcia z tych przedmiotów prowadzą nauczyciele-specjaliści.

 


2.    Drugi etap kształcenia (klasy IV-VIII):

Godz.

Rodzaj zajęć

7.00-8.15

Schodzenie się dzieci; spotkania z wychowawcami; konsultacje przedmiotowe; ew. zajęcia dodatkowe

8.15-9.00

Lekcja 1

9.05-9.50

Lekcja 2

10.00-10.45

Lekcja 3

11.00-11.45

Lekcja 4

11.55-12.40

Lekcja 5

12.40-13.10

Przerwa obiadowa

13.10-13.55

Lekcja 6

14.00-14.45

Lekcja 7

15.00-17.00

Zajęcia pozalekcyjne; terapia logopedyczna; zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym

15.00-18.30

Zajęcia w świetlicy szkolnej; podwieczorek; konsultacje przedmiotowe; gry i zabawy plenerowe

 

Dzieci z klas IV-VIII korzystają z przydzielonych pomieszczeń lekcyjnych oraz ze wszystkich pracowni przedmiotowych znajdujących się na terenie Szkoły. Zajęcia podstawowe rozpoczynają się o godz. 8.15 i trwają do godz. 14.45. Przed lekcjami i po ich zakończeniu uczniowie – w przypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością lub w razie potrzeby dodatkowego wyjaśnienia danego tematu – mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.ZAJĘCIA NA BASENIE


W NSP im. S. Lema lekcje pływania organizowane są jako jeden z modułów zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po 45 min., dzieci pływają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i ratowników związanych z firmą Nika Sport. Na 15-osobową grupę uczniów przypada trzech instruktorów nauki pływania oraz jeden ratownik. Pod koniec każdego roku szkolnego organizujemy Szkolne Zawody Pływackie, Rodzice mogą także ocenić efekty zajęć na basenie podczas otwartej lekcji pływania.  
W każdej z klas nauka pływania odbywa się w godzinach popołudniowych. Dzieci – pod opieką wychowawców lub nauczycieli wychowania fizycznego – wyjeżdżają ze szkoły po szóstej lekcji (przed godziną 14.00). Po zajęciach uczniowie wracają do świetlicy szkolnej, mogą też zostać odebrani przez Rodziców bezpośrednio z hali basenowej.
W wyjątkowych wypadkach i za zgodą Rodziców lekcje pływania mogą zostać zorganizowane w godzinach porannych. Dzieci przywożone są wówczas na basen przez Rodziców, a po zajęciach wracają do Szkoły pod opieką nauczycieli.


Wyposażenie ucznia wymagane na zajęciach na basenie obejmuje:
- kostium kąpielowy/kąpielówki
- duży ręcznik
- mydło    
- klapki kąpielowe
- podpisany czepek
- grzebień lub szczotkę do włosów (dla dziewczynek)WYJAZDY I OBOZY NAUKOWE


1.    Jesienny obóz naukowy

W październiku każdego roku uczniowie wyjeżdżają na 5-dniowy obóz naukowy w góry. Wyjazd może być organizowany osobno dla każdego modułu nauczania (klasy I-III w jednym terminie, klasy IV-VI w kolejnym) lub dla wszystkich klas jednocześnie. Na obozie dzieci przebywają pod opieką nauczycieli NSP im. S. Lema; za zgodą Rodziców czas trwania obozu może zostać przedłużony do 7 dni.
Tematyka jesiennych obozów naukowych dostosowana jest do tematu wiodącego, realizowanego w danym roku szkolnym w ramach autorskiego programu Szkoły „Wyprawa po wiedzę”. Wyjazdy mogą mieć profil językowy, matematyczny, przyrodniczy, historyczny, literacki, eksperymentalny, muzyczny, plastyczny, taneczny, teatralny, filmowy, sportowy itp. Podczas obozu prowadzone są interdyscyplinarne zajęcia związane z danym profilem oraz gry i zabawy zespołowe, mające na celu integrację dzieci z różnych klas. W trakcie zajęć uczniowie przygotowują wspólny projekt naukowy, artystyczny lub sportowy (zgodnie z ustaloną tematyką obozu), który przedstawiany jest Rodzicom podczas zimowego spotkania z dyrekcją i wychowawcami klas.
Szczegółową ofertę i program jesiennego obozu naukowego dyrektor Szkoły przekazuje Rodzicom na początku każdego roku szkolnego. Każdy uczestnik wyjazdu otrzymuje wydruk regulaminu obozu; formularz – podpisany przez Rodzica - powinien zostać dostarczony wychowawcy klasy najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem wycieczki.


Stała wyprawka uczestnika jesiennego obozu naukowego obejmuje:

- podpisaną torbę lub małą walizkę
- dwie lub trzy pary spodni
- kilka podkoszulków
- min. trzy bluzy z długim rękawem
- gruby sweter lub polar
- bieliznę na zmianę
- czapkę, szalik, rękawiczki
- kurtkę przeciwdeszczową z kapturem
- pantofle do chodzenia po ośrodku
- wygodne obuwie do chodzenia na wycieczki
- obuwie sportowe do ćwiczeń (tenisówki, trampki)
- piżamę
- ręcznik i przybory toaletowe
- spinki i gumki do włosów (dla dziewczynek)
- piórnik z pełnym wyposażeniem


Pozostałe elementy wyprawki (wynikające z tematyki obozu) podawane są do wiadomości Rodziców na wrześniowym spotkaniu z wychowawcami klas. Wszelkie materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć wyjazdowych zapewnia dyrekcja Szkoły.

 


2.    Zimowy obóz narciarski
Pod koniec pierwszego semestru nauki uczniowie NSP im. S. Lema wyjeżdżają na tygodniowy obóz sportowy, podczas którego szkolą umiejętności jazdy na nartach lub (w klasach starszych) snowboardzie. Podczas zajęć na stoku dzieci przebywają pod opieką instruktorów narciarstwa, związanych z firmą Nika Sport; treningi odbywają się w kilkuosobowych grupach, selekcjonowanych pod kątem zaawansowania i umiejętności narciarskich uczniów. Zajęcia na stoku odbywają się codziennie w godz. 10-14. Po obiedzie dzieci uczestniczą w zajęciach, grach i zabawach organizowanych przez naszych nauczycieli na terenie ośrodka wypoczynkowego.
Podobnie, jak w przypadku jesiennego obozu naukowego, każdy uczestnik wyjazdu zimowego otrzymuje wydruk regulaminu obozu. Podpisany przez Rodziców formularz należy dostarczyć wychowawcy klasy najpóźniej na tydzień przed wyjazdem.


Stała wyprawka uczestnika zimowego obozu narciarskiego obejmuje:
- pełne wyposażenie narciarskie lub snowboardowe
- podpisany pokrowiec na narty/snowboard
- podpisany pokrowiec na buty narciarskie
- podpisaną torbę lub małą walizkę
- kask, gogle i rękawice narciarskie
- czapkę pod kask, typu „kominiarka”
- kombinezon narciarski
- getry lub rajstopy pod kombinezon (dla dziewczynek); kalesony (dla chłopców)
- dwie lub trzy pary ciepłych spodni
- kilka podkoszulków
- bieliznę na zmianę
- min. trzy ciepłe bluzy z długim rękawem
- ciepły sweter lub polar
- ciepłe buty zimowe
- kurtkę zimową
- czapkę, szalik, rękawiczki
- pantofle do chodzenia po ośrodku
- wygodne obuwie sportowe do ćwiczeń
- piżamę
- ręcznik i przybory toaletowe
- spinki i gumki do włosów (dla dziewczynek)
- piórnik z wyposażeniem


Materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć na obozie zimowym zapewnia dyrekcja Szkoły.OPIEKA PSYCHOLOGA, PEDAGOGA I LOGOPEDY.


W NSP im. S. Lema działają zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej - ich zadaniem jest wspomaganie rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi lub zaburzeniami koncentracji, jak również stymulowanie dzieci szczególnie uzdolnionych (szczegółowe zadania określa Regulamin pracy zespołów psychologiczno-pedagogicznych). W ramach pracy zespołów w NSP im. S. Lema funkcjonuje gabinet psychologa, pedagoga i logopedy. Opieka ww. specjalistów przysługuje każdemu uczniowi naszej Szkoły, w ramach opłat ponoszonych przez Rodziców/opiekunów prawnych z tytułu czesnego.


1.    Psycholog szkolny


Zadaniem psychologa szkolnego jest obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć zespołowych, a także indywidualna praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W uzasadnionych wypadkach psycholog może poprosić Rodziców o czynny udział w indywidualnych warsztatach psychologicznych prowadzonych z dzieckiem. Terapia może także obejmować spotkania z Rodzicami bez udziału ucznia.
Obserwacja psychologiczna dziecka może zostać podjęta na wniosek Rodzica lub nauczyciela Szkoły. Kontakt psychologa z uczniem wymaga pisemnej akceptacji Rodziców.


2.     Pedagog szkolny


Rolą pedagoga szkolnego jest organizowanie, koordynowanie i dokumentowanie pracy zespołów psychologiczno-pedagogicznych, nadzorowanie realizacji programu profilaktyki oraz programu wychowawczego Szkoły, pomaganie uczniom w rozwiązywaniu problemów społecznych i dydaktycznych a także wspomaganie nauczycieli w wychowawczej pracy z dziećmi.
Pedagog szkolny prowadzi grupowe zajęcia w każdej z klas co najmniej jeden raz w miesiącu. Indywidualna praca z dzieckiem odbywa się w godzinach popołudniowych; w razie potrzeby w warsztatach mogą brać udział Rodzice ucznia.


3.    Logopeda


Każdy uczeń NSP im. S. Lema przechodzi diagnozujące badanie logopedyczne w pierwszych tygodniach edukacji w naszej Szkole. Dzieci zakwalifikowane do terapii uczęszczają na indywidualne zajęcia z logopedą, prowadzone na terenie Szkoły. Termin, częstotliwość zajęć i szczegółowy zakres pracy ustala logopeda w porozumieniu z Rodzicami ucznia.     
Psycholog, logopeda i pedagog szkolny są do dyspozycji Rodziców od 1 września do 30 czerwca, w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora Szkoły i podanych do wiadomości publicznej na początku każdego roku szkolnego.FESTIWAL ZAINTERESOWAŃ.


Szkolny Festiwal Zainteresowań (obok takich imprez, jak Koncert w wykonaniu młodych pianistów, LEMoniada czy Szkolny Festiwal Filmowy) jest jednym z elementów autorskiego programu NSP im. S. Lema. Impreza ma na celu zachęcenie dzieci do dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami, a także wykształcenie w nich umiejętności uporządkowanego i klarownego przekazu swoich myśli i oswojenie się z emocjami towarzyszącymi wystąpieniom publicznym.
Festiwal Zainteresowań organizowany jest wiosną każdego roku szkolnego; impreza trwa przez jeden lub dwa dni (w zależności od ilości zgłoszeń). W Festiwalu uczestniczą wszyscy uczniowie i nauczyciele NSP im. S. Lema (czynnie lub w postaci publiczności); programowe zajęcia dydaktyczne zostają w tym dniu zawieszone.
We wrześniu każdego roku dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za organizację Festiwalu, ustala też regulamin oraz konkretny termin imprezy i festiwalowych zgłoszeń. Zgłoszenie udziału w Festiwalu Zainteresowań powinno zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika
- informację o klasie, do której uczęszcza
- krótki opis tematu wraz z propozycją formy wystąpienia
- zgodę Rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Festiwalu Zainteresowań
Uczestnicy Festiwalu przygotowują swoje prezentacje pod kierunkiem nauczyciela-promotora, wyznaczonego przez dyrektora Szkoły lub nauczyciela odpowiadającego za organizację Festiwalu. Ostateczną decyzję o formie wystąpienia podejmuje uczeń, po konsultacji z nauczycielem-promotorem.

Formuła prezentacji festiwalowych jest dowolna; może to być m.in.:
- prezentacja multimedialna
- mini-wykład
- quiz
- forma warsztatowa
- pokaz artystyczny
- wernisaż prac
- materiał filmowy
- pokaz sportowy
- inna forma wystąpienia


Wszyscy uczestnicy Festiwalu Zainteresowań otrzymują nagrodę dyrektora NSP im. S. Lema, mogą też zdobyć inne wyróżnienia określone regulaminem festiwalowym, np. nagrodę publiczności, nagrodę za przedstawienie najbardziej zaskakującego hobby itp. Prace dzieci będą promowane w szkolnej galerii oraz na stronie internetowej NSP im. S. Lema.DZIEŃ OTWARTY.


Wczesną wiosną każdego roku szkolnego organizujemy Dzień Otwarty w naszej Szkole. Starsi uczniowie NSP im. S. Lema przygotowują dla swoich nowych kolegów program artystyczny, oprowadzają ich także po budynku szkolnym i opowiadają o zasadach i trybie nauki i zabawy w naszej placówce. Kandydaci do Szkoły uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, zwiedzają szkolne pracownie i rozmawiają z uczniami, nauczycielami i dyrekcją Szkoły.
W Dniu Otwartym w naszej placówce uruchomiony zostaje Punkt Informacyjny. Rodzice mogą dzięki temu poznać pełną ofertę i profil NSP im. S. Lema, porozmawiać z dyrekcją Szkoły oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym a także z nauczycielami, którzy będą sprawowali opiekę nad najmłodszymi uczniami w kolejnym roku szkolnym.
Za organizację i przebieg Dnia Otwartego odpowiada wice dyrektor Szkoły i pedagog szkolny.STRÓJ SZKOLNY.


1.    Strój codzienny


Uczniowie NSP im. S. Lema powinni pamiętać – w myśl zapisów Kontraktu Szkolnego -  o higienie osobistej i schludnej odzieży. Codzienny strój ucznia może być kolorowy lub nawet fantazyjny, nie może jednak być wyzywający ani wulgarny. Etykieta szkolna nie akceptuje bluzek i sukienek nie zasłaniających ramion, bardzo krótkich spódnic czy bluzeczek odsłaniających plecy lub brzuch. Dzieci powinny zatem pamiętać o stosowności, czystości i schludności szkolnego stroju codziennego, jak również nie zapominać o konieczności zmieniania obuwia w budynku szkolnym, niezależnie od pory roku.


2.    Mundurek galowy


W NSP im. S. Lema obowiązują jednolite stroje galowe. Informacje na temat firmy krawieckiej szyjącej mundurki, ceny i terminów przymiarek Rodzice zapisujący dzieci do naszej Szkoły uzyskują podczas pierwszego, czerwcowego spotkania z dyrektorem.
Mundurki galowe dla dziewczynek obejmują:
- białą bluzeczkę z kołnierzykiem
- plisowaną spódnicę w granatowo-białą kratkę (zamawianą przez Szkołę)
- granatowy żakiet z emblematem Szkoły (zamawiany przez Szkołę)
- fular (zamawiany przez Szkołę)
- rajstopy w kolorze cielistym
- ciemne półbuty lub czółenka


Mundurki dla chłopców obejmują:
- białą koszulę
- ciemne spodnie garniturowe
- granatową kamizelkę z emblematem Szkoły (zamawianą przez Szkołę)
- krawat z emblematem Szkoły (zamawiany przez Szkołę)
- ciemne półbuty


Stroje galowe obowiązują podczas wyjść i uroczystości szkolnych, takich jak m.in.:
- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
- Dzień Patrona Szkoły
- obchody święta Niepodległości
- obchody święta Konstytucji 3 maja
- wigilia szkolna i śniadanie wielkanocne
- Dzień Otwarty Szkoły
- ślubowanie (dotyczy uczniów klas I)
- koncert szkolny
- konkursy i imprezy wewnątrzszkolne
- wizyty w operze, filharmonii, teatrze itp.


3.    Strój sportowy


Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów NSP im. S. Lema obowiązuje strój sportowy. Komplet gimnastyczny powinien zawierać:
- podkoszulek z krótkim rękawem
- krótkie spodenki, getry lub spodnie dresowe
- obuwie sportowe (trampki, tenisówki) na jasnej, gumowej podeszwie


Zaplecze sali sportowej Szkoły obejmuje oddzielne szatnie dla chłopców i dziewcząt – dzieci mają zatem komfortowe warunki do przygotowywania się do zajęć w-f.ZEBRANIA RODZICÓW.


Spotkania Rodziców z wychowawcami klas i dyrekcją Szkoły odbywają się co najmniej pięć razy w ciągu każdego roku szkolnego:


1.    Zebranie rozpoczynające rok szkolny (wrzesień)


W pierwszych dniach września każdego roku Rodzice spotykają się zarówno z dyrekcją Szkoły, jak i z wychowawcami klas. Stałe punkty spotkań rozpoczynających rok szkolny to m.in.:


- organizacja roku szkolnego (kalendarz ministerialny, priorytety edukacyjne, dni wolne od pracy itp.)
- informacje o autorskim programie Szkoły „Wyprawa po wiedzę” (temat wiodący, rodzaje zajęć itp.)
- opis i zasady prowadzenia zajęć dodatkowych
- szczegółowa oferta edukacyjna na cały rok szkolny
- przypomnienie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- opis i harmonogram uroczystości oraz imprez dodatkowych
- plan pracy świetlicy i biblioteki szkolnej
- cennik i terminy opłat
- szczegółowy plan lekcji wraz z informacjami o zajęciach na basenie
- dyżury nauczycieli oraz specjalistów
- informacje na temat ubezpieczenia dzieci
- wybory „trójek klasowych”
- informacje na temat jesiennego obozu naukowego


2.    Zebranie śródsemestralne (listopad/grudzień)


W środku I semestru nauki Rodzice spotykają się z wychowawcami klas, mogą także porozmawiać z pozostałymi nauczycielami opiekującymi się ich dziećmi. Do dyspozycji Rodziców pozostaje także dyrektor Szkoły, psycholog oraz pedagog szkolny. Do stałych punktów zebrań „klasowych” należą m.in.:


- podsumowanie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej
- podsumowanie jesiennego obozu naukowego
- opis planu pracy Szkoły w drugiej części semestru zimowego
- informacje na temat obozu narciarskiego
-  bieżące sprawy klasowe


3.     Zebranie kończące I semestr nauki (luty)


Tuż przed zakończeniem klasyfikacji semestralnej Rodzice spotykają się z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami Szkoły. Stałe tematy zebrania to m.in.:


- podsumowanie półrocza
- podsumowanie zimowego obozu narciarskiego
- plan pracy na semestr letni
- plan pracy Szkoły podczas ferii zimowych
- informacje na temat planowanego przebiegu najbliższych imprez, w tym w szczególności Festiwalu Zainteresowań i Dnia Otwartego Szkoły
- bieżące sprawy klasowe


4.    Zebranie śródsemestralne (kwiecień/maj)


W środku letniego semestru nauki Rodzice spotykają się z wychowawcami klas, mają też możliwość rozmowy z dyrektorem i wice dyrektorem Szkoły oraz konsultacji z pozostałymi nauczycielami NSP im. S. Lema. Podczas wiosennych spotkań z Rodzicami wychowawcy omawiają m.in.:


- dotychczasową pracę dydaktyczno-wychowawczą
- przebieg i efekty Festiwalu Zainteresowań
- szczegóły dotyczące najbliższych imprez, w tym Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka, Otwartej Lekcji Pływania, Szkolnych Mistrzostw Pływackich itp.
- postępy uczniów w nauce (wraz z przypomnieniem zasad klasyfikacji końcowej)
- planowane wycieczki szkolne i klasowe
- bieżące sprawy i problemy klasowe


5.    Zebranie kończące rok szkolny (czerwiec)


Na kilka lub kilkanaście dni przed rozpoczęciem wakacji Rodzice spotykają się z dyrektorem Szkoły oraz – w miarę potrzeb – z wychowawcami klas. Stałe punkty zebrania to m.in.:


- podsumowanie roku szkolnego
- informacje o sukcesach uczniów w mijającym roku szkolnym
- podsumowanie wydarzeń związanych z autorskim programem pracy Szkoły
- sprawozdanie z realizacji harmonogramu imprez szkolnych
- informacja o wakacyjnej ofercie Szkoły
- informacja o planowanej pracy oraz imprezach w kolejnym roku szkolnym


6.    Zebranie Rodziców dzieci zapisanych do Szkoły (czerwiec)


Na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego Rodzice dzieci zapisanych do NSP im. S. Lema spotykają się z dyrektorem Szkoły oraz wychowawcą klasy I. Podczas zebrania poruszane są m.in. takie tematy, jak:


- oferta, program i misja Szkoły
- struktura i zasady funkcjonowania NSP im. S. Lema
- wewnątrzszkolny system oceniania
- zapisy Kontraktu Szkolnego
- rodzaje zajęć dodatkowych i zasady ich prowadzenia
- autorski program Szkoły
- opis imprez szkolnych
- plan pracy na nadchodzący rok szkolny
- cennik, formy i terminy opłatŚWIETLICA I SZKOLNE CENTRUM MULTIMEDIALNE
.


Wszyscy uczniowie NSP im. S. Lema mają prawo korzystania ze świetlicy oraz Szkolnego Centrum Multimedialnego, w ramach opłat ponoszonych przez Rodziców z tytułu czesnego.


1.    Świetlica szkolna


Świetlica działa w oparciu o roczny program pracy, podawany do wiadomości Rodziców na początku każdego roku szkolnego. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli dokumentowane są w osobnym dzienniku; prace dzieci publikowane są w Internecie i w galerii szkolnej.
Główne zadania nauczycieli pracujących w świetlicy to m.in.:


- prowadzenie tematycznych zajęć popołudniowych
- prowadzenie zajęć plenerowych
- prowadzenie warsztatów i zabaw multimedialnych (z użyciem tablicy interaktywnej)
- pomoc w nauce (w tym w zadaniach domowych)
- organizacja i prowadzenie konkursów, quizów, zabaw edukacyjnych
- aktywna współpraca ze Szkolnym Centrum Multimedialnym


Świetlica szkolna posiada bezpośredni dostęp do jadalni i okienek podawczych – dzięki temu dzieci uczestniczące w zajęciach popołudniowych mogą korzystać z podwieczorków, a także otrzymywać (w dowolnej chwili) herbatę lub wodę z sokiem.


2.    Szkolne Centrum Multimedialne


W ramach Szkolnego Centrum Multimedialnego w NSP im. S. Lema funkcjonuje:


- Biblioteka z czytelnią multimedialną


Biblioteka jest główną jednostką Szkolnego Centrum Multimedialnego, a jednocześnie prawdziwym sercem naszej Szkoły. Jej funkcjonowanie określone jest rocznym planem pracy, podawanym do wiadomości Rodziców podczas wrześniowych zebrań z wychowawcami klas. Dzieci korzystają z zasobów bibliotecznych podczas zajęć programowych na poziomie rozszerzonym, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz pracy świetlicy. W ramach zajęć bibliotecznych organizowane są konkursy, spotkania z autorami książek oraz wszelkie imprezy szkolne z książką lub czasopismem w tle.
Pracą biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel bibliotekarz, pełniący jednocześnie funkcję kierownika Szkolnego Centrum Multimedialnego. Biblioteka jest w pełni dostępna dla uczniów i nauczycieli w dniach i godzinach pracy Szkoły, czyli od pon. do pt. w godz. 7-18.
Struktura biblioteki szkolnej obejmuje przede wszystkim:
- Dział lektur szkolnych
- Dział literatury pięknej i beletrystyki
- Dział encyklopedii i materiałów popularnonaukowych
- Dział programów, podręczników i pomocy dydaktycznych
- Dział nutowy
- Dział czasopism i komiksów
- Dział multimediów
- Filmotekę
- Fonotekę
- multimedialne stanowiska czytelnicze
- skaner i stanowisko ksero


Biblioteka wraz z czytelnią szkolną funkcjonuje w oparciu o komputerowy program biblioteczny, dostosowany także do najmłodszych uczniów (w wieku 6-10 lat) i ułatwiający wybór ciekawej lektury.


- Pracownia językowa


Zajęcia językowe w NSP im. S. Lema prowadzone są w kilkuosobowych grupach. Pracownia języków obcych została zaprojektowana z myślą o różnorodnych formach nauki, zarówno indywidualnych, jak i w parach lub kilkuosobowych zespołach uczniowskich. W przebiegu zajęć wykorzystywany jest 10-stanowiskowy zestaw słuchowy do nauki języków obcych, a także tablica interaktywna oraz zestaw CD. Ze sprzętu wchodzącego w skład pracowni językowej uczniowie korzystają wyłącznie pod opieką nauczyciela.


- Pracownia komputerowa


Sala komputerowa służy przede wszystkim prowadzeniu lekcji informatyki oraz zajęć z zakresu grafiki komputerowej. W pracowni znajduje się 10-stanowiskowy zestaw informatyczny z odpowiednim oprogramowaniem, tablety graficzne różnych rozmiarów, maszyna wielofunkcyjna (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz projektor multimedialny. Ze sprzętu zgromadzonego w pracowni komputerowej uczniowie korzystają wyłącznie pod opieką nauczyciela.WAKACJE, FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE.


NSP im. S. Lema prowadzi zajęcia programowe zgodnie z kalendarzem, określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na każdy rok szkolny.
W czasie ustawowo wolnym od nauki Szkoła funkcjonuje w oparciu o autorski program nauczania Akademia Młodego Artysty, skonstruowany przez naszych nauczycieli. Główne moduły programu to m.in.:
- warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie i florystyczne
- zajęcia muzyczne i taneczne
- zespołowe projekty artystyczne
- warsztaty plenerowe
- gry i zabawy edukacyjne


Uczniowie zainteresowani zajęciami w ramach Akademii Młodego Artysty zgłaszają swój udział u wychowawcy klasy, w terminie określonym przez dyrektora Szkoły, jednak nie później niż na tydzień przed planowaną przerwą w nauce.
Akademia Młodego Artysty uruchamiana jest w czasie dłuższych przerw w kalendarzu szkolnym, takich, jak:
- Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna
- Ferie zimowe
- Wielkanocna przerwa świąteczna
- Wakacje

Akademia nie funkcjonuje podczas dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

© BAJKOWE KRÓLESTWO