Kadra Szkoły
dr Maria Wilczek-Krupa


dyrektor, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym (specjalność: organy wraz z 2-letnim Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym) oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (specjalność: teoria muzyki), a także Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej na Wydziale Scenariopisarstwa (specjalność: film fabularny) i kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Centrum IB w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku "historia i społeczeństwo". Nauczyciel mianowany; rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji muzycznej, muzyki oraz historii muzyki na poziomie rozszerzonym.


Współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (współautor standardów maturalnych w zakresie historii muzyki) oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (uprawnienia konstruktora zadań maturalnych z historii muzyki), autorka haseł w Encyklopedii Muzycznej PWM. Wieloletni reporter i prezenter Radia RMF Classic i „Dziennika Polskiego”, współpracownik pism muzycznych i filmowych („Kwarta”, „Kino”, „Kwartalnik Filmowy”, „Twoja Muza”, „Muzyka21”), w latach 1997-2001 nauczyciel przedmiotów muzycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie, od 2003 r. współwłaściciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie, a od 2008 r. także filii Przedszkola w Bibicach. Autorka programów nauczania w zakresie edukacji muzycznej: „Muzyczny świat malucha” (program dla dzieci w wieku 3-6 lat) i „Horyzonty muzyki” (program dla dzieci w wieku 6-12 lat). Autorka pierwszej biografii polskiego kompozytora muzyki klasycznej i filmowej, Wojciecha Kilara ("Kilar. Geniusz o dwóch twarzach", Wydawnictwo Znak, 2015).
U dzieci szczególnie cenię i podziwiam nieograniczoną wyobraźnię. Głęboko wierzę, że odpowiednie jej stymulowanie w połączeniu z dostępem do wszechstronnej wiedzy i wzbudzeniem ciekawości świata to najlepszy model edukacji, jaki możemy im zaoferować. Zadaniem nas, dorosłych, jest wyposażenie młodych ludzi w narzędzia i klucze, niezbędne do otwarcia drzwi do współczesnego świata. Te narzędzia drzemią w ich umyśle, wyobraźni, uzdolnieniach. Jeśli umiejętnie je wydobędziemy, nasze dzieci przejdą któregoś dnia przez bramę i świadomie wybiorą jedną z dróg do dorosłości.

Maria Wilczek-Krupa
Katarzyna Cekiera


wicedyrektor, psycholog, wychowawca kl. VIII b


Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. Magister psychologii Stosowanej o profilu psychologii społecznej i komunikowania się na Uniwersytecie Jagiellońskim z uzupełniającym studium pedagogicznym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej na SWPS w Katowicach.Grzegorz Polak


wicedyrektor, nauczyciel matematyki i fizyki


Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku: fizyka z matematyką oraz fizyka z przyrodą: specjalności nauczycielskie.

Ukończył niezbędne kursy przygotowujące do nauczania oraz brał udział w konferencjach przybliżających aspekty nauczania przedmiotów ścisłych. Przez wiele lat współpracował podczas wakacji z organizatorami wyjazdów kolonijnych wśród dzieci i młodzieży, jako wychowawca oraz organizator warsztatów astronomicznych.

"W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie, aby wiedza, którą się z nimi dzielę, była przekazana w sposób ciekawy i zrozumiały. Ponadto w procesie nauczania staram się rozwijać u uczniów zdolność myślenia abstrakcyjnego i analitycznego. Dzięki temu dzieci będą mogły uzyskać solidne podstawy, które będą stanowić o sukcesie w kolejnych etapach edukacyjnych."
Klaudia Guguła-Łopata


wychowawca kl. IaAbsolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej oraz wychowawca przedszkolny i nauczyciel j. angielskiego w krakowskim przedszkolu. Uczestniczka cyklu szkoleniowo-warsztatowego w zakresie budowania systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami w ramach projektu: "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach dla nauczycieli.

W swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej duży nacisk kładę na rozwój twórczy ucznia, rozbudzanie ciekawości świata oraz kształtowanie wrażliwości emocjonalnej. Pracę z dziećmi postrzegam jako szansę wzajemnego uczenia się. Myślę, że w każdym człowieku, małym, czy dużym, drzemie potencjał i wyjątkowość, a każde dziecko to odrębny świat, który wzbogaca mnie osobiście. Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mam szansę kreować przestrzeń dziecka w taki sposób, aby mogło czerpać z niej jak najwięcej i miało możliwość odkrycia "siebie", tego co jest niepowtarzalne i z czym może się utożsamić. Tym samym wykorzystując różnorodne metody aktywizujące oraz formy pracy przekazuję uczniom wiedzę i uczę elementarnych umiejętności, które są kluczowe na tym etapie oraz niezbędne w kolejnych latach nauki szkolnej. W kręgu moich zainteresowań jest praca z uczniem zdolnym oraz wspieranie uczniów z dysleksją. Eksperymentuję w kuchni i nieustannie wracam do miejsc, które mnie kiedyś urzekły. Alicja Banachowicz


wychowawca kl. Ib


Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej (specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Doświadczenie zdobywała pracując jako wychowawca oraz nauczyciel wspomagający, prowadząc zajęcia rewalidacyjne, a także zajęcia sensoplastyczne i rytmiczne dla najmłodszych. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu organizacji procesu nauczania, rozwiązywania trudności wychowawczych, narzędzi multimedialnych w edukacji.

W pracy z dziećmi stara się zarażać pasją zdobywania wiedzy o świecie, uczyć myślenia logicznego, twórczego i krytycznego oraz patrzeć indywidualnie na zdolności każdego ucznia.Małgorzata Łabanda


wychowawca kl. II, nauczyciel muzykiAbsolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu - kierunek Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Studiowała także pedagogikę specjalną na UP w Krakowie. Ukończyła Studium Organistowskie we Wrocławiu. Kwalifikacje uzupełniła studiami podyplomowymi pozwalającymi nauczać muzyki i plastyki.

W swojej pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim empatią i przyjaźnią. W edukacji ważne jest dla mnie odkrywanie w dzieciach ciekawości świata oraz poszukiwanie twórczych rozwiązań. W pracy wychowawczej zwracam uwagę na szacunek i tolerancję wobec innych.Małgorzata Zgoda


wychowawca kl. III, nauczyciel etyki


Absolwentka Krakowskiej Akademii im. A. Frycza- Modrzewskiego na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym (licencjat) i pedagogika wczesnoszkolna (studia magisterskie). Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich oraz pracując jako wychowawca świetlicy.

Jestem osobą otwartą, empatyczną, pozytywnie nastawioną do pracy i podejmowania nowych wyzwań. W pracy nauczyciela stawiam na aktywne i twórcze działania dydaktyczne, a także wspieram i motywuję uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Prywatnie jestem mamą 2,5 letniego Franka.  Wojciech Kumor


wychowawca kl. IV, nauczyciel wychowania fizycznegoAbsolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu - wychowanie fizyczne z odnową biologiczną (licencjat) oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - wychowanie fizyczne i menedżer sportu (magister). Instruktor narciarstwa zjazdowego oraz piłki nożnej.

Chciałbym przekazać każdemu młodemu człowiekowi wiedzę i umiejętności ruchowe, które w przyszłości pozwolą na samodzielne zatroszczenie się o własne zdrowie i kondycję fizyczną. W procesie edukacji najistotniejsze dla mnie jest  "Wychowanie przez sport" rozumiane jako kształtowanie wytrwałości , dyscypliny, ,samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności oraz pewności siebie. Góry to mój dom, pieszo i rowerem. Kinga Orłowska-Maciosz


wychowawca kl. V, nauczyciel języka polskiegoUkończyła filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich na każdym stopniu edukacji. Od najmłodszych lat chciałam zostać nauczycielką języka polskiego. Oprócz filologii polskiej ukończyłam Szkołę Charakteryzacji i Makijażu FAM w Krakowie, jednak mój świat to dzieci, ich smutki i radości. To one zabierają mnie do świata fantazji i to one są moją inspiracją do uczenia i tworzenia.

Moich uczniów chcę zarażać pasją do literatury oraz chęcią odkrywania świata.Maria Srebnicka-Pokrywka


wychowawca kl. VI, nauczyciel języka polskiego


Ukończyła filologię polską  oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Odbyła praktyki na każdym poziomie kształcenia, a zawodowo uczyła w gimnazjum i szkole podstawowej. Pisała teksty do  "Dziennika Polskiego" oraz innych czasopism. Autorka wielu artykułów internetowych.  Zajmując się wychowankami, duży nacisk kładzie na rozwój dziecięcej wyobraźni i edukację czytelniczą. Jej pasją są książki dla dzieci i młodzieży, psychologia oraz rozwój osobisty.

Już będąc dzieckiem bawiłam się w szkołę. Rysowałam tablicę, uczyłam zabawki. Autorytet polonistki w liceum utwierdził mnie w przekonaniu, że chcę być nauczycielką języka polskiego. Pochłaniałam książki, które do tej pory są dla mnie najlepszą formą spędzania wolnego czasu. Pracując jako niania i opiekun grup kolonijnych, zdobywałam przygotowanie do pracy z dziećmi. Gdy trafiłam do szkoły, widziałam, że to jest to miejsce, w którym chcę rozwijać siebie i moich uczniów. Ucząc, pragnę wydobywać z dzieci kreatywność i wpajać im wzajemny szacunek. A pomiędzy tym, wzbudzić zamiłowanie do książek!  Natalia Kursa-Pipień


wychowawca kl. VII, nauczyciel języka polskiego


Absolwentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykształcenie pedagogiczne uzyskała na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła nie tylko podczas praktyk przedmiotowych, ale także prowadząc zajęcia taneczne w szkołach i domach kultury oraz wielokrotnie pełniąc funkcję wychowawcy kolonijnego.

W pracy pedagogicznej najważniejszy jest dla mnie dialog. Na swoich lekcjach staram się motywować uczniów do artykułowania swoich emocji, wrażeń, opinii, poglądów, potrzeb. Chętnie podejmuję też rozmowy na przerwach czy w szkolnej świetlicy. Zaznajomienie się ze swymi podopiecznym pozwala zrozumieć ich potrzeby edukacyjne i dostosować do nich metody kształcenia. Konwersacje umożliwiają także poznanie zainteresowań uczniów, ich motywacje, hierarchię wartości, aktualny nastrój, ale także troski, niepokoje czy problemy. Dzięki szczeremu i otwartemu dialogowi zyskuje się wzajemne zaufanie, które w moim przekonaniu, jest filarem efektywnej współpracy między nauczycielem i uczniem.Paweł Ścierka


wychowawca kl. VIII a, nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa


Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ( specjalność- instruktor koszykówki). Studia magisterskie kontynuowane na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (specjalność - trener koszykówki ). Wieloletni pasjonat sportów zespołowych, w szczególności koszykówki oraz piłki nożnej.Barbara Nosewicz


nauczyciel geografii i przyrody


Ukończyła geografię na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z przyrody na UMCS w Lublinie, kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia w rodzinie na UMSC w Lublinie oraz 2-letnie studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem, od prawie dwudziestu lat związany z pracą w szkole. Pasjonat psychologii, psychoterapii, uwielbia pracę z ludźmi, podróże oraz nowe wyzwania.

“Spotykając się z młodym człowiekiem staram się zaciekawić go pięknem świata, jego niezwykłością, potęgą, ale i kruchością – taka jest przyroda. Pragnę być dobrym przewodnikiem - wiarygodnym i sprawiedliwym, skłaniać do twórczych poszukiwań, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Edukując nigdy nie zapominam o świecie wartości. Na zajęciach staram się stworzyć przestrzeń, w której moi uczniowie poza treningiem umysłu, będą mogli doświadczyć akceptacji i podziwu.”Anna Michniewska


nauczyciel biologii i chemiiAbsolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (kierunek: Biologia z chemią, specjalność nauczycielska), pasjonatka dydaktyki przedmiotów przyrodniczych oraz wykorzystania TIK w edukacji. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z wykorzystania nowych mediów w edukacji przyrodniczej. Od wielu lat prowadzi zajęcia biologiczno-chemiczne dla dzieci i młodzieży. Ida Szczerba


nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (kierunek: filologia angielska, specjalność: metodyka nauczania języków obcych), Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy UŚ w Sosnowcu (kierunek: język angielski), Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe – Nauczanie języka polskiego jako obcego) oraz Studium Języka Biznesu i Administracji (The American Academy of English) w Sosnowcu.


Od roku 2000 jest lektorem języka angielskiego w krakowskich uczelniach oraz szkołach językowych, od roku 2006 – nauczycielem języka angielskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie.

Lata szkoły podstawowej są kluczowe w kształtowaniu postawy dziecka wobec języka i kultury krajów anglojęzycznych: młody człowiek uczy się zrozumienia i szacunku dla odrębności kulturowej. To także najlepszy moment do rozpoczęcia nauki języka obcego, szczególnie w zakresie wymowy i intonacji. Dzieci uczą się szybko i chętnie, są spontaniczne i otwarte, nie analizują błędów w sposób, w jaki robią to dorośli. Są ciekawe świata, z radością eksperymentują i realizują potrzebę komunikowania się z otoczeniem bez obawy, że zrobią to niepoprawnie. Moim zdaniem praca z najmłodszymi powinna bazować właśnie na ich braku lęku przed mówieniem. Dzieci kilkuletnie nie posiadają jeszcze dostatecznie rozwiniętej zdolności analitycznego myślenia, zatem ich uwagę kierujemy przede wszystkim na znaczenie wyrazu, nie na jego strukturę gramatyczną. U dzieci starszych (ok.10 roku życia), w miejscu pamięci mechanicznej pojawi się pamięć logiczna i wykształci się myślenie abstrakcyjne. Dopiero to pozwoli im w pełni zrozumieć struktury gramatyczne języka obcego.

Ida Szczerba
Natalia Duda


nauczyciel języka angielskiegoSwoją edukację rozpoczęła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w której w 2016 roku obroniła tytuł licencjata na kierunku filologia angielska. W ramach studiów ukończyła kurs przygotowania pedagogicznego, po których odbyła praktyki pedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 17 w Tarnowie. Obecnie jest studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i kończy studia magisterskie na kierunku filologia angielska na specjalności językoznawstwo stosowane. Swoją pracę dydaktyczną rozpoczęła w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym „Bajkowe Królestwo” w Krakowie, jako nauczyciel języka angielskiego. Uwielbia aktywnie spędzać każdą wolną chwilę na wolnym powietrzu jeżdżąc na rowerze i chodząc po górach.
Pracę nauczyciela traktuję jako misję. Dzięki niej mogę pomagać innym oraz wspierać słabszych. Konsekwentnie dążę do celu i łatwo się nie poddaję. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Zadowolenie na twarzy dzieci, po ukończonych zajęciach, jest czymś, co mnie motywuje i dodaje zastrzyku energii.Suyashaa Skrobutan


nauczyciel języka angielskiego


Deborah Marriot


nauczyciel języka angielskiego, native speakeGraduate of the Victoria University of Manchester, United Kingdom with Joint Honours. Post-graduate diploma in Teaching English as a Foreign Language at the International Learning Centre. Over 20 years’ experience in teaching English in London, U.K., Czech Republic and Poland. Author of text books for the Direct Method. Teacher trainer and Startup advisor for schools using the Direct Method of teaching English as a foreign language. When not teaching, I translate, proof and edit marketing materials, film subtitles and books, specialising in theology. In my free time I play the tenor horn in a brass band and enjoy all kinds of sports and gardening.Katarzyna Cena–Rusnak


nauczyciel języka niemieckiegoAbsolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Wyższej w Magdeburgu (Niemcy) z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych w urzędach i sądach. Przez ponad 15 lat prowadziła wymiany międzynarodowe dla młodzieży polsko-niemiecko-słowackiej. Od ponad 20 lat pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego na wszystkich poziomach nauczania. W swojej pracy kieruje się maksymą Alberta Einsteina: Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.Silvia Ciupek


nauczyciel języka hiszpańskiegoJest w połowie Polką, w połowie Peruwianką. Dorastała w obu z tych krajów posługując się zarówno językiem polskim jak i hiszpańskim. Studiowała księgowość na uniwersytecie w Limie, a w międzyczasie zrobiła kurs pedagogiczny i podjęła pracę jako nauczyciel języka angielskiego jako obcego. Dzięki temu odkryła swoją prawdziwą pasję, jaką jest nauczanie języków obcych.  Ukończyła także prestiżowy kurs nauczania języka hiszpańskiego jako obcego dla nauczycieli native speakerów w International House Barcelona. Dotychczas miałam przyjemność uczyć zarówno dzieci jak i dorosłych z całego świata. Nauczanie jest zarówno moim hobby jak i pracą. Jest czymś, co pozwala oddychać mi pełną piersią. Postawiłam sobie za cel nie tylko nauczanie innych, ale także własny rozwój. Dlatego też obecnie uczę się jednego z języków skandynawskich - norweskiego, co w przyszłości pozwoli mi  poszerzyć spektrum moich umiejętności o kolejny język.  Jestem wielką wielbicielką kotów, sama mam ich aż trzy. Ich imiona to Lucas, Rudy oraz Ashley.Artur Ziembiński


nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwieAbsolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - historia z wiedzą o społeczeństwie. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk studenckich oraz doktoranckich. Poza nauczaniem zajmuję się także pracą badawczą. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. Klasztor i szpital św. Jadwigi na Stradomiu.

Przeszłość fascynowała mnie od najmłodszych lat. Uważam, że w nauczaniu historii najważniejsze jest przekazywanie wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały. Podczas zajęć staram się rozwinąć u uczniów zdolności praktyczne, a przede wszystkim umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, która jest niezwykle przydatna, również w nauce innych przedmiotów. Uważam, że w trakcie edukacji należy dążyć do odkrywania w dzieciach ciekowości świata.Daria Dutkiewicz-Łoboz


Nauczyciel matematykiAbsolwentka studiów wyższych na Akademii Górniczo-Hutniczej - kierunek Inżynieria Materiałowa oraz kwalifikacyjnych studiów podyplomowych - „Matematyka z elementami informatyki”. Przygotowanie pedagogiczne uzyskała na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Ważny jest dla mnie wszechstronny rozwój dziecka dostosowany do jego indywidualnych możliwości i zainteresowań, oparty na uniwersalnych wartościach. Niezwykle ważnym elementem jest dla mnie podmiotowe traktowanie ucznia. Jestem osobą taktowną i empatyczną i cechuje mnie wrażliwość społeczna. Preferuję aktywny wypoczynek, lubię grać w tenisa, zimą jeżdżę na nartach.Anna Nowak


nauczyciel matematykiAbsolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Wykształcenie uzupełniła niezbędnym kursem pedagogicznym przygotowującym do pracy z dziećmi.

W pracy nauczyciela jak i życiu osobistym przykładam uwagę do wszechstronnego rozwoju dziecka, staram się rozwijać jego ciekawość świata oraz wzmacniać indywidualne zainteresowania. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, aktywnie spędzającą czas wolny podczas górskich wędrówek lub jazdy na rowerze.Aneta Śliwa


nauczyciel plastyki


Urodzona 05.11.1990 r. w Krakowie. Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego w Krakowie o specjalizacji reklama wizualna. Uczestniczka półrocznego wyjazdu stypendialnego Erasmus we Włoszech na Accademia di Belle Arti di Lecce. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wydziału rzeźby. Dyplom realizowała w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego w 2014 r za który dostała wyróżnienie z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendystka stypendium rektora na ASP w Krakowie w latach 2012/13 i 2013/14 za wysokie wyniki i osiągnięcia na wydziale. Od lipca 2015 r. prowadzi własną działalność twórczą w swojej pracowni pod Olkuszem. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dorosłych w Czerwonoprądnickim Domu Kultury. Obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu edukacji artystycznej na Akedemii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie W swojej twórczości głównie inspiruje się człowiekiem i naturą. Materiałem przewodnim jest ceramika i brąz. Uczestniczka wielu plenerów m.in. Szklarska Poręba, Kraków, Gdańsk i wystaw w kraju – Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków i zagranicą – Berlin, Troyes, Lwów, Nowy York, Kenia, Irlandia, Węgry. Aktywna na rynku sztuki, biorąc udział w konkursach i aukcjach sztuki.Urszula Rożniecka


nauczyciel plastykiNauczycielka plastyki. Ukończyła z wyróżnieniem edukację artystyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadziła warsztaty ceramiczne w szkołach i przedszkolach na terenie Krakowa i okolic oraz zajęcia plastyczne „Szkółka niezwykłej plastyki” w ośrodku kultury Klub 303. Jej pasją są podróże i rzeźba.Piotr Kuterba


nauczyciel informatyki i fizyki


Tomasz Pawłowski


nauczyciel techniki i religii


Absolwent  Papieskiej Akademii Teologicznej na wydziale teologicznym (katechetyka) ze specjalnością historia filozofii oraz studiów podyplomowych z filozofii, etyki i wiedzy o kulturze.Andrzej Wąsowski


nauczyciel religii


Krzysztof Ganda


instruktor tańca towarzyskiego i współczesnego


Z tańcem i choreografią związany jest od dziesiątego roku życia. Zaczynał od tańca towarzyskiego, następnie doskonalił swoje umiejętności w innych formach, takich jak balet, jazz, taniec współczesny, salsa oraz hip-hop. Występuje na scenach i parkietach krajowych oraz zagranicznych (Niemcy, Czechy, Słowacja, Cypr, Turcja), można go także spotkać w programach telewizyjnych związanych z tańcem. Szkolił się u najwybitniejszych choreografów, takich jak: Agustin Egurrola czy Iwona Pawlowic. Prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, jest także sędzią IDO (freestyle). Od wielu lat współpracuje z krakowskimi i nowosądeckimi szkołami tańca.Aneta Sikora


nauczyciel tańca współczesnego


Katarzyna Leśniak


wychowawca świetlicyUkończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym, specjalność resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Wykształcenie uzupełniła kursem z Oligofrenopedagogiki  w Warszawie oraz kursem Terapii Behawioralnej w Krakowie. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą czerpała pracując w Ośrodku polsko - niemieckim w Gródku nad Dunajcem.

Moje zainteresowania to film, dobra książka oraz sztuka układania kwiatów.Dominik Górnisiewicz


wychowawca świetlicy


Marzena Pabijan


psychologZ wykształcenia i doświadczenia jestem psychologiem oraz pedagogiem. Moją pasją są rozmowy z ludźmi. Uwielbiam towarzyszyć im w podroży przez życie oraz patrzeć jak podczas różnych życiowych doświadczeń rozwijają swój potencjał.