Kadra Szkoły
Maria Wilczek-Krupa


dyrektor

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym (specjalność: organy wraz z 2-letnim Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym) oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (specjalność: teoria muzyki), a także Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej na Wydziale Scenariopisarstwa (specjalność: film fabularny) i kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Centrum IB w Krakowie. Nauczyciel mianowany; rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji muzycznej, muzyki oraz historii muzyki na poziomie rozszerzonym.


Współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (współautor standardów maturalnych w zakresie historii muzyki) oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (uprawnienia konstruktora zadań maturalnych z historii muzyki), autorka haseł w Encyklopedii Muzycznej PWM. Wieloletni reporter i prezenter Radia RMF Classic i „Dziennika Polskiego”, współpracownik pism muzycznych i filmowych („Kwarta”, „Kino”, „Kwartalnik Filmowy”, „Twoja Muza”, „Muzyka21”), w latach 1997-2001 nauczyciel przedmiotów muzycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie, od 2003 r. współwłaściciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie, a od 2008 r. także filii Przedszkola w Bibicach. Autorka programów nauczania w zakresie edukacji muzycznej: „Muzyczny świat malucha” (program dla dzieci w wieku 3-6 lat) i „Horyzonty muzyki” (program dla dzieci w wieku 6-12 lat). Autorka pierwszej biografii polskiego kompozytora muzyki klasycznej i filmowej, Wojciecha Kilara ("Kilar. Geniusz o dwóch twarzach", Wydawnictwo Znak, 2015).
U dzieci szczególnie cenię i podziwiam nieograniczoną wyobraźnię. Głęboko wierzę, że odpowiednie jej stymulowanie w połączeniu z dostępem do wszechstronnej wiedzy i wzbudzeniem ciekawości świata to najlepszy model edukacji, jaki możemy im zaoferować. Zadaniem nas, dorosłych, jest wyposażenie młodych ludzi w narzędzia i klucze, niezbędne do otwarcia drzwi do współczesnego świata. Te narzędzia drzemią w ich umyśle, wyobraźni, uzdolnieniach. Jeśli umiejętnie je wydobędziemy, nasze dzieci przejdą któregoś dnia przez bramę i świadomie wybiorą jedną z dróg do dorosłości.

Maria Wilczek-Krupa
Katarzyna Wygoda-Chorąży


wicedyrektor, wychowawca kl. IV b


Ukończyła klasę rytmiki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie oraz Psychologię Stosowaną o profilu psychologii społecznej i komunikowania się na Uniwersytecie Jagielońskim.Wykształcenie uzupełniła studium pedagogicznym na UJ. Od lat pracuje z dziećmi, starając się rozwijać ich twórczą ciekawość oraz zainteresowanie muzyką.Grzegorz Polak


wicedyrektor, nauczyciel matematyki i fizyki


Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku: fizyka z matematyką oraz fizyka z przyrodą: specjalności nauczycielskie.

Ukończył niezbędne kursy przygotowujące do nauczania oraz brał udział w konferencjach przybliżających aspekty nauczania przedmiotów ścisłych. Przez wiele lat współpracował podczas wakacji z organizatorami wyjazdów kolonijnych wśród dzieci i młodzieży, jako wychowawca oraz organizator warsztatów astronomicznych.

"W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie, aby wiedza, którą się z nimi dzielę, była przekazana w sposób ciekawy i zrozumiały. Ponadto w procesie nauczania staram się rozwijać u uczniów zdolność myślenia abstrakcyjnego i analitycznego. Dzięki temu dzieci będą mogły uzyskać solidne podstawy, które będą stanowić o sukcesie w kolejnych etapach edukacyjnych."
Małgorzata Łabanda


Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu - kierunek Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Studiowała także pedagogikę specjalną na UP w Krakowie. Ukończyła Studium Organistowskie we Wrocławiu. Kwalifikacje uzupełniła studiami podyplomowymi pozwalającymi nauczać muzyki i plastyki.

W swojej pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim empatią i przyjaźnią. W edukacji ważne jest dla mnie odkrywanie w dzieciach ciekawości świata oraz poszukiwanie twórczych rozwiązań. W pracy wychowawczej zwracam uwagę na szacunek i tolerancję wobec innych.Małgorzata Zgoda


wychowawca klasy II


Absolwentka Krakowskiej Akademii im. A. Frycza- Modrzewskiego na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym (licencjat) i pedagogika wczesnoszkolna (studia magisterskie). Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich oraz pracując jako wychowawca świetlicy.

Jestem osobą otwartą, empatyczną, pozytywnie nastawioną do pracy i podejmowania nowych wyzwań. W pracy nauczyciela stawiam na aktywne i twórcze działania dydaktyczne, a także wspieram i motywuję uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Prywatnie jestem mamą 2,5 letniego Franka.  Edyta Tomkiewicz


wychowawca kl. III


Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunkach: pedagogika społeczno-opiekuńcza (licencjat) i pedagogika wczesnoszkolna (studia magisterskie). W swojej pracy duży nacisk kładzie na kreatywność i odpowiednią stymulację dziecięcej wyobraźni. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również teatr, książka, film, podróże.

Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ugniata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.  /Janusz Korczak/

Priorytetową zasadą w pracy z dziećmi jest dla mnie podmiotowe podejście do młodego człowieka. Kierując procesem nauczania zawsze staram się brać pod uwagę indywidualne predyspozycje ucznia. Uważam, że dzieci najlepiej wychowuje się poprzez osobisty przykład i rozmowę. Czas poświęcony takim spotkaniom zawsze obfituje w korzyści dla obu stron. Staram się również uczyć moich wychowanków empatii, tak, by mogli lepiej rozumieć siebie i innych. Najbardziej cenię u dzieci ich prostolinijność, szczerość, otwartość, ciekawość świata i radość życia, bo jak mawiał Janusz Korczak: „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.Paweł Ścierka


wychowawca kl. IV a, nauczyciel wychowania fizycznego


Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ( specjalność- instruktor koszykówki). Studia magisterskie kontynuowane na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (specjalność - trener koszykówki ). Wieloletni pasjonat sportów zespołowych, w szczególności koszykówki oraz piłki nożnej.Barbara Nosewicz


wychowawca kl. Va, nauczyciel geografii i przyrody


Ukończyła geografię na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z przyrody na UMCS w Lublinie, kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia w rodzinie na UMSC w Lublinie oraz 2-letnie studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem, od prawie dwudziestu lat związany z pracą w szkole. Pasjonat psychologii, psychoterapii, uwielbia pracę z ludźmi, podróże oraz nowe wyzwania.

“Spotykając się z młodym człowiekiem staram się zaciekawić go pięknem świata, jego niezwykłością, potęgą, ale i kruchością – taka jest przyroda. Pragnę być dobrym przewodnikiem - wiarygodnym i sprawiedliwym, skłaniać do twórczych poszukiwań, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Edukując nigdy nie zapominam o świecie wartości. Na zajęciach staram się stworzyć przestrzeń, w której moi uczniowie poza treningiem umysłu, będą mogli doświadczyć akceptacji i podziwu.”Ilona Kijanka


wychowawca kl. Vb, nauczyciel j. angielskiego


Ukończyła filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską kształcąc się w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz lingwistykę także na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest również doświadczonym wychowawcą kolonijnym. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Anglii spędzając czas z dziećmi, z którymi poznawała ich świat oraz tajniki nauczania języka w ich naturalnym środowisku. Od tamtej pory do chwili obecnej zajmuje się nauczaniem głównie najmłodszych, gdyż taka praca daje jej największą satysfakcję, mnóstwo energii i zapału. W swoją pracę wkłada całą siebie, a pomysły czerpie głównie od dzieci, gdyż – jak twierdzi ‘są one największą inspiracją w tej pracy’. Lubi kuchenne eksperymenty oraz bieganie i jazdę na rolkach.Paweł Ziemianek


wychowawca kl. VI, nauczyciel języka niemieckiego


Nauczyciel języka niemieckiego, rodowity krakowianin. Ukończył na Akademii Pedagogicznej w Krakowie studia filologiczne w zakresie języka niemieckiego oraz filologii rosyjskiej. Posiada 12-letnie doświadczenie w pracy w szkole, a praca ta jest jednocześnie jego pasją. Poza prowadzeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych chętnie organizuje uczniom różnego typu wycieczki i wyjścia pozalekcyjne.

„Staram się przekazać uczniom swoje przekonanie, że język niemiecki jest lekki, łatwy, prosty i przyjemny, a ponadto bardzo przydatny na co dzień. Prywatnie interesuję się sportem, turystyką i bardzo lubię podróżować.” – Paweł ZiemianekIlona Liziniewicz


nauczyciel biologii i chemii, wychowawca klasy VIIAbsolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku: biologia (studia jednostopniowe magisterskie). Ukończyła także studia podyplomowe: „Dietetyka i żywienie człowieka” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela” na Uniwersytecie Pedagogicznym. Nauki przyrodnicze opierają się przede wszystkim na doświadczeniu i obserwacji, dlatego w pracy z dziećmi staram się wykorzystywać głównie metody aktywizujące. Pokazuję jak w łatwy i przyjemny sposób pogłębiać wiedzę, wykorzystując nie tylko współczesne osiągnięcia techniki, ale też obserwację otaczającego świata. Zwracam uwagę na to, aby uczniowie byli twórczy, kreatywni, potrafili współpracować i komunikować się zarówno w grupie, jak i z nauczycielem. Wiedzę podręcznikową, przy pomocy przykładów umieszczam w otaczającym świecie tak, aby uczeń wiedział, dlaczego warto uczyć się danego przedmiotu, a nabyte umiejętności potrafił wykorzystać w praktyce. Staram się być wierna zasadzie: „aby ludzie przyuczali się do czerpania swej wiedzy , o ile to jest możliwe, nie z książek lecz z nieba i ziemi, z dębów i buków. Aby poznawali same rzeczy, a nie cudze o nich spostrzeżenia i świadectwa.” - J.A. KomeńskiIda Szczerba


nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (kierunek: filologia angielska, specjalność: metodyka nauczania języków obcych), Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy UŚ w Sosnowcu (kierunek: język angielski), Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe – Nauczanie języka polskiego jako obcego) oraz Studium Języka Biznesu i Administracji (The American Academy of English) w Sosnowcu.


Od roku 2000 jest lektorem języka angielskiego w krakowskich uczelniach oraz szkołach językowych, od roku 2006 – nauczycielem języka angielskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie.

Lata szkoły podstawowej są kluczowe w kształtowaniu postawy dziecka wobec języka i kultury krajów anglojęzycznych: młody człowiek uczy się zrozumienia i szacunku dla odrębności kulturowej. To także najlepszy moment do rozpoczęcia nauki języka obcego, szczególnie w zakresie wymowy i intonacji. Dzieci uczą się szybko i chętnie, są spontaniczne i otwarte, nie analizują błędów w sposób, w jaki robią to dorośli. Są ciekawe świata, z radością eksperymentują i realizują potrzebę komunikowania się z otoczeniem bez obawy, że zrobią to niepoprawnie. Moim zdaniem praca z najmłodszymi powinna bazować właśnie na ich braku lęku przed mówieniem. Dzieci kilkuletnie nie posiadają jeszcze dostatecznie rozwiniętej zdolności analitycznego myślenia, zatem ich uwagę kierujemy przede wszystkim na znaczenie wyrazu, nie na jego strukturę gramatyczną. U dzieci starszych (ok.10 roku życia), w miejscu pamięci mechanicznej pojawi się pamięć logiczna i wykształci się myślenie abstrakcyjne. Dopiero to pozwoli im w pełni zrozumieć struktury gramatyczne języka obcego.

Ida Szczerba
Natalia Duda


nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicySwoją edukację rozpoczęła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w której w 2016 roku obroniła tytuł licencjata na kierunku filologia angielska. W ramach studiów ukończyła kurs przygotowania pedagogicznego, po których odbyła praktyki pedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 17 w Tarnowie. Obecnie jest studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i kończy studia magisterskie na kierunku filologia angielska na specjalności językoznawstwo stosowane. Swoją pracę dydaktyczną rozpoczęła w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym „Bajkowe Królestwo” w Krakowie, jako nauczyciel języka angielskiego. Uwielbia aktywnie spędzać każdą wolną chwilę na wolnym powietrzu jeżdżąc na rowerze i chodząc po górach.
Pracę nauczyciela traktuję jako misję. Dzięki niej mogę pomagać innym oraz wspierać słabszych. Konsekwentnie dążę do celu i łatwo się nie poddaję. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Zadowolenie na twarzy dzieci, po ukończonych zajęciach, jest czymś, co mnie motywuje i dodaje zastrzyku energii.Deborah Marriot


native speaker


Kinga Orłowska-Maciosz


nauczyciel języka polskiegoUkończyła filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich na każdym stopniu edukacji. Od najmłodszych lat chciałam zostać nauczycielką języka polskiego. Oprócz filologii polskiej ukończyłam Szkołę Charakteryzacji i Makijażu FAM w Krakowie, jednak mój świat to dzieci, ich smutki i radości. To one zabierają mnie do świata fantazji i to one są moją inspiracją do uczenia i tworzenia.

Moich uczniów chcę zarażać pasją do literatury oraz chęcią odkrywania świata.Natalia Kursa-Pipień


nauczyciel języka polskiego


Absolwentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykształcenie pedagogiczne uzyskała na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła nie tylko podczas praktyk przedmiotowych, ale także prowadząc zajęcia taneczne w szkołach i domach kultury oraz wielokrotnie pełniąc funkcję wychowawcy kolonijnego.

Już będąc dzieckiem bawiłam się w szkołę. Rysowałam tablicę, uczyłam zabawki. Autorytet polonistki w liceum utwierdził mnie w przekonaniu, że chcę być nauczycielką języka polskiego. Pochłaniałam książki, które do tej pory są dla mnie najlepszą formą spędzania wolnego czasu. Pracując jako niania i opiekun grup kolonijnych, zdobywałam przygotowanie do pracy z dziećmi. Gdy trafiłam do szkoły, widziałam, że to jest to miejsce, w którym chcę rozwijać siebie i moich uczniów. Ucząc, pragnę wydobywać z dzieci kreatywność i wpajać im wzajemny szacunek. A pomiędzy tym, wzbudzić zamiłowanie do książek!Gabriela Olszewska-Pluskwa


Nauczyciel języka hiszpańskiegoAbsolwentka filologii hiszpańskiej (specjalizacja pedagogiczna) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie w uczeniu dorosłych i dzieci zdobywała poprzez udzielanie korepetycji oraz pracę w szkole językowej. Prywatnie lubi jazdę na nartach i rowerze, gotowanie, podróże i oglądanie hiszpańskich seriali.Kasia Paszkiewicz


nauczyciel historii


Ukończyła filozofię (specjalność: filozofia z wiedzą o społeczeństwie – nauczycielska) oraz etykę (specjalność: mediacje i negocjacje) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Ukończyła studia - historia i rozpoczęła studia doktoranckie z filozofii. W toku studiów doświadczenie zdobywała podczas praktyk zawodowych w krakowskich gimnazjach. Praca z dziećmi sprawia jej przyjemność i satysfakcję. W uczniach bardzo ceni bezpośredniość oraz olbrzymią wyobraźnię, którą stara się wykorzystać w trakcie prowadzenia zajęć. Prywatnie pasjonuje się muzyką, dobrą kuchnią oraz podróżami.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Seneka Młodszy.
Daria Dutkiewicz-Łoboz


Nauczyciel matematykiAbsolwentka studiów wyższych na Akademii Górniczo-Hutniczej - kierunek Inżynieria Materiałowa oraz kwalifikacyjnych studiów podyplomowych - „Matematyka z elementami informatyki”. Przygotowanie pedagogiczne uzyskała na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Ważny jest dla mnie wszechstronny rozwój dziecka dostosowany do jego indywidualnych możliwości i zainteresowań, oparty na uniwersalnych wartościach. Niezwykle ważnym elementem jest dla mnie podmiotowe traktowanie ucznia. Jestem osobą taktowną i empatyczną i cechuje mnie wrażliwość społeczna. Preferuję aktywny wypoczynek, lubię grać w tenisa, zimą jeżdżę na nartach.Aneta Śliwa


nauczyciel plastyki


Urodzona 05.11.1990 r. w Krakowie. Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego w Krakowie o specjalizacji reklama wizualna. Uczestniczka półrocznego wyjazdu stypendialnego Erasmus we Włoszech na Accademia di Belle Arti di Lecce. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wydziału rzeźby. Dyplom realizowała w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego w 2014 r za który dostała wyróżnienie z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendystka stypendium rektora na ASP w Krakowie w latach 2012/13 i 2013/14 za wysokie wyniki i osiągnięcia na wydziale. Od lipca 2015 r. prowadzi własną działalność twórczą w swojej pracowni pod Olkuszem. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dorosłych w Czerwonoprądnickim Domu Kultury. Obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu edukacji artystycznej na Akedemii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie W swojej twórczości głównie inspiruje się człowiekiem i naturą. Materiałem przewodnim jest ceramika i brąz. Uczestniczka wielu plenerów m.in. Szklarska Poręba, Kraków, Gdańsk i wystaw w kraju – Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków i zagranicą – Berlin, Troyes, Lwów, Nowy York, Kenia, Irlandia, Węgry. Aktywna na rynku sztuki, biorąc udział w konkursach i aukcjach sztuki.Tomasz Kurnik


nauczyciel muzykiAbsolwent muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Muzykę w praktyce poznawał w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Jego zainteresowania muzyczne obejmują muzykę klasyczną oraz szeroko pojętą muzykę rozrywkową. Na co dzień aktywny gitarzysta i praktykujący muzyk.Michał Klak


nauczyciel informatyki.


Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Informatyka. Studia magisterskie ukończył z uprawnieniami do nauczania w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze IT. Aktualnie korepetytor w dziedzinie programowania. 

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem piątki dzieci. Moim mottem są słowa świętego Jana Pawła II: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."Piotr Kuterba


nauczyciel infromatyki


Marlena Maliszewska


Nauczyciel techniki


Absolwentka Edukacji Techniczno – Informatycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W trakcie trwania studiów zdobywała doświadczenie jako nauczyciel świetlicy i techniki w szkole podstawowej oraz jako wychowawca kolonijny na licznych obozach. Posiada kursy doszkalające w zakresie przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, pracy z dziećmi i młodzieżą oraz komunikacji i motywowania w działaniu. W pracy z dziećmi stara się poszukiwać  nowych sposobów przekazywania wiedzy, miłośniczka gier, zarówno miejskich jak i edukacyjnych.

Prywatnie wieloletni instruktor ZHP, uwielbia grę w squasha i podróże.Tomasz Pawłowski


nauczyciel religii


Absolwent  Papieskiej Akademii Teologicznej na wydziale teologicznym (katechetyka) ze specjalnością historia filozofii oraz studiów podyplomowych z filozofii, etyki i wiedzy o kulturze.Andrzej Wąsowski


nauczyciel religii


Krzysztof Ganda


instruktor tańca towarzyskiego i współczesnego


Z tańcem i choreografią związany jest od dziesiątego roku życia. Zaczynał od tańca towarzyskiego, następnie doskonalił swoje umiejętności w innych formach, takich jak balet, jazz, taniec współczesny, salsa oraz hip-hop. Występuje na scenach i parkietach krajowych oraz zagranicznych (Niemcy, Czechy, Słowacja, Cypr, Turcja), można go także spotkać w programach telewizyjnych związanych z tańcem. Szkolił się u najwybitniejszych choreografów, takich jak: Agustin Egurrola czy Iwona Pawlowic. Prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, jest także sędzią IDO (freestyle). Od wielu lat współpracuje z krakowskimi i nowosądeckimi szkołami tańca.Bożena Dobrowolska


psycholog


Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja: psychologia kliniczna, defektologia i rehabilitacja), specjalista w zakresie terapii i diagnozy dzieci i młodzieży oraz terapii uzależnień i terapii rodzin, członek Rady Nadzorczej Fundacji Europejskiego Centrum Etyki i Bioetyki. Od ponad dwudziestu lat pełni funkcję psychologa w szkołach podstawowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Od roku 2010 jest psychologiem Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie oraz filii Przedszkola w Bibicach.

Pracuję z dziećmi od wielu lat i zawsze fascynują mnie w nich te same skłonności: szczerość, bezpośredniość, kreatywność, otwartość na poznawanie świata oraz niezwykle umiejętne poszukiwanie sposobów na pokonywanie trudności codziennego życia.

Bożena Dobrowolska
Dorota Klimek


logopeda


Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: Polonistyka) i Uniwersytetu Pedagogicznego (kierunki: Wiedza o kulturze oraz Logopedia). Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE.

Ze szkolnictwem związana od 15 lat. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej pasją i daje ogromną satysfakcję.